Комплексна оцінка бізнесу — процедура, яка допомагає зрозуміти точну ціну всього майна, що належить компанії. Розповімо про цей процес більш докладно.

Які завдання вирішує

Професійна оцінка бізнесу необхідна, коли потрібно:

  • домогтися переоцінки вартості майна на користь клієнта;
  • здобути професійну експертний висновок, який можна пред’явити як доказ в судовому спорі;
  • домогтися задоволення вимог по кредитній лінії, де в якості застави можливо використовувати майно.

Професійна оцінка бізнесу дає можливість виключити ризики часткової втрати прибутку від реалізації активів і таким чином захистити свої законні інтереси при оформленні угод.

Крім визначення вартості майна, в комплексну процедуру також входить експертиза вартості цінних паперів. Вона дозволяє мінімізувати конфлікти всередині компанії і між її власниками, отримати обгрунтовану ціну всіх активів для подальшої реалізації, збільшити вартість продажу в бік більшої вигоди для клієнта.

Як працює

Оцінка бізнесу — комплексна експертиза, яку проводять професійні оцінювачі — досвідчені фахівці у фінансовій та юридичній сферах. Вони займаються формуванням висновку, де буде зазначено грошову вартість усіх об’єктів оцінки на день її проведення. Крім того, в підсумковому звіті відображаються різні аспекти діяльності підприємства (крім фінансової сторони, це технологічна, організаційна, господарська). За звітом можна робити висновки про поточний стан в порівнянні з конкурентами на ринку, а також про довгострокові перспективи в розвитку бізнесу.

У сучасних підприємств спостерігається тенденція до ускладнення структури управління. Крім матеріальних активів, вартість яких у конкретному грошовому еквіваленті визначити простіше (техніка, будівлі, транспорт, земля), є і нематеріальні активи (патенти, ліцензії, авторські права, статус і ділова репутація). Вони вносять не менший внесок у розвиток компанії в цілому, тому при аналізі бізнесу ці показники теж необхідно врахувати і відобразити в підсумковому звіті. Грамотний експерт-оцінювач повинен дати матеріальну оцінку тому, що, здавалося б, неможливо оцінити конкретною сумою грошей.

як проводиться

Для отримання кваліфікації та навичок проведення комплексної оцінки бізнесу потрібна спеціальна підготовка. Сам аналіз проводиться в чотири етапи:

  • підготовчий;
  • стартовий;
  • аналітичний;
  • ключовий.

На підготовчому етапі узгоджуються обсяги робіт (питання, на які потрібно отримати відповіді в ході процедури), терміни виконання, ціна. Далі експерт починає вивчати сегмент ринку, в якому працює підприємство, основних конкурентів і ніші, які займають на ринку його клієнтом.

На стартовому етапі оцінювач вже відправляється на сам об’єкт. Тут він знайомиться з документацією підприємства, порівнює відомості з інформацією в ЗМІ та відкритих джерелах, в різних базах сайтів-агрегаторів, збирає всі дані, які знадобляться для розрахунків за формулами.

Аналітичний етап — це дослідження минулої діяльності компанії і складання прогнозу на подальший розвиток, виділення факторів, які можуть вплинути на подальші перспективи.

Ключовий етап — внесення зібраних даних в конкретні математичні формули, на основі яких і проводиться оцінка всіх матеріальних і нематеріальних активів. Розраховується рівень капіталізації, робиться підсумковий висновок про поточної ліквідності підприємства. Звіт оформляється і здається замовнику.

Джерело: scaoconsulting.ru